• Gratis levering bij meer dan 95 ilens servicepunten!
  • Persoonlijke service
  • 100% lokaal
  • 100% Belgisch
  • Unizo-e-commercelabel

Privacy en veiligheid

ILens staat in voor de veilige overdracht van de door de consument verschafte gegevens. iLens  gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. De persoonlijke informatie die door de koper in het kader van een bestelling bij iLens wordt verstrekt, wordt in een geautomatiseerd klantenbestand opgeslagen. Deze informatie kan door iLens worden gebruikt voor de publiciteitsdoeleinden, het verschaffen van informatie aan de koper en het opvolgen van bestellingen. De koper kan deze gegevens opvragen bij iLens en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen. De koper heeft het recht zich te verzetten dat de gegevens voor direct marketing toepassingen worden gebruikt. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Alle briefwisseling kan de klant naar volgend adres sturen:

iLens, Korenmarkt 30, 2800 Mechelen

E-mailadres: info@ilens.be

KBO: 0630.680.538